Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Hương Giang
(300000.0274)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hương Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Phường Phú Nhuận , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hthuonggiang@gmail.com
  Website cá nhân: https://www.researchgate.net/profile/Giang_Hoang45

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2018 Bộ môn Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Ngôn ngữ Hán nôm - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Văn học 0000
  Thạc sĩ Đại học Queensland Ngôn ngữ học 2013