Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Hà
(300000.0297)

Tiến sĩ

22

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  8/15/82 Quảng Tế, phường Thuỷ Xuân - Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuỷ Xuân , thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905067576
  Email: ha3105@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : Bộ môn Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Văn học 0000
  Tiến sĩ Trường ĐHKH Huế Ngôn ngữ học 2016