Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đình Vui
(800000.0050)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đình Vui
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh Tế Chính Trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phó trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn - Bộ Lịch sử Kinh tế Bộ môn Lịch sử Kinh tế - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 1980
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Ngôn ngữ Nga 1993
  Thạc sĩ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 1997