Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hóa
  • 500000.0272

Nguyễn Thị Hóa
Đại học

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phạm Thị Hiền Thư

Phạm Thị Hiền Thư
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Dược

Xem chi tiết
Phan Nguyễn Anh Thư

Phan Nguyễn Anh Thư
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sinh lý

Xem chi tiết
Trần Anh Hùng
  • 500000.0298

Trần Anh Hùng
Đại học

Ngành đào tạo:
Y học chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hữu Bina
  • 500000.0539

Trần Hữu Bina
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Anh
  • 500000.0401

Trần Thị Ngọc Anh
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Trung Thu
  • 500000.0411

Trần Thị Trung Thu
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Việt Hằng
  • 500000.0124

Trần Thị Việt Hằng
Đại học

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Xuân Thuận
  • 500000.0096

Trương Xuân Thuận
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết