Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phan Quỳnh Anh

Nguyễn Phan Quỳnh Anh
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Mô phôi

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Anh
  • 500000.0401

Trần Thị Ngọc Anh
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hữu Bina
  • 500000.0539

Trần Hữu Bina
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Đoàn Hữu Nhật Bình

Đoàn Hữu Nhật Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Bạch Thị Ngọc Đào
  • 500000.0536

Bạch Thị Ngọc Đào
Cử nhân

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hà
  • 500000.0262

Lê Thị Thu Hà
Đại học

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Việt Hằng
  • 500000.0124

Trần Thị Việt Hằng
Đại học

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hóa
  • 500000.0272

Nguyễn Thị Hóa
Đại học

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Anh Hùng
  • 500000.0298

Trần Anh Hùng
Đại học

Ngành đào tạo:
Y học chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Viết Lý
  • 500000.0252

Hồ Viết Lý
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Đắc Phúc
  • 500000.0376

Nguyễn Đắc Phúc
Đại học

Ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Cao Sách
  • 500000.0254

Ngô Cao Sách
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết