Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Châu Thị Minh Ngọc
  • 120000.0065

Châu Thị Minh Ngọc
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Đoàn Thị Thanh Thủy

Đoàn Thị Thanh Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
Khác

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuấn
  • 800000.0225

Trần Hữu Tuấn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết