Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hữu Tuấn
(800000.0225)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

56

Bài báo

20

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hữu Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  22 Lâm Hoằng , Vĩ Dạ , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 949819588
  Email: thtuan@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://www.researchgate.net/profile/Tuan_Tran23

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp nghiên cứu trong du lịch; Kinh tế du lịch; Du lịch bền vững; Kinh tế môi trường; Định giá môi trường & Phân tích chi phí - lợi ích.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế du lịch; Du lịch bền vững; Kinh tế Môi trường.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/12/1998 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2010 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/02/2010 Đến : 01/09/2016 Phó trưởng Khoa Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2017 Đến : 01/11/2020 Phó Khoa trưởng - Phó Khoa trưởng; Khoa trưởng Ban Chủ nhiệm khoa - TRƯỜNG DU LỊCH Khoa Trưởng, Công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/12/2020 Đến : Quyền Hiệu trưởng - Trường Du lịch TRƯỜNG DU LỊCH Quyền Hiệu trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 1995
  Tiến sĩ khoa học Trường ĐH Sư phạm Huế 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Chulalongkom, Thái Lan Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp NaUy, NaUy Kinh tế môi trường 2008