Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đình Hoa Cương
  • 800000.0099

Nguyễn Đình Hoa Cương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Đình Hiếu

Lê Đình Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thùy Linh
  • 100000.0023

Huỳnh Thị Thùy Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Võ Quang Nhã
  • 100000.0022

Võ Quang Nhã
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Đại Vương

Lê Đại Vương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết