Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đại Vương

Tiến sĩ

48

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

14

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đại Vương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  11/3 Dương Thiệu Tước , Thuỷ Dương , Hương Thuỷ , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0888000858
  Email: ldvuong@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://vuong.cee.edu.vn; https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=4KfmISQAAAAJ; https://orcid.org/0000-0002-9200-2219; https://www.researchgate.net/profile/Le_Dai_Vuong

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý; Vật liệu gốm điện tử; Vật liệu điện; Vật liệu nano

  Lĩnh vực nghiên cứu:

   Khoa học vật liệu về lĩnh vực điện môi, gốm áp điện, vật liệu sắt điện;  Vật liệu nano và ứng dụng;  Vật liệu gốm điện tử và ứng dụng.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 04 Lê Lợi, TP. Huế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 02/01/2014 Đến : 31/12/2021 Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Phó trưởng khoa
  Từ : 01/01/2022 Đến : Giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Vật lý 2008
  Thạc sĩ Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Vật lý Chất rắn 2010
  Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Vật lý Chất rắn 2015