Dữ liệu đề tài

NN-BVMTDHKH2013-1410

Cổng thông tin quản lý và đào tạo của một khoa chuyên môn

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Quốc Nhật

NN-BVMT01

Thăm dò-khaithác nước dưới đất tại nhà máy xi măng lusk (Việt Nam),thị trấn Tứ hạ, thịa xã Hương Thủy, TTH

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Mạnh Đại Lân

NN-BVMT00

Kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất thôn Cương Gián, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, TTH

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám, Hoàng Ngô Tự Do