Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Văn Quốc Nhật
(300000.0135)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Văn Quốc Nhật
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  74 An Dương Vương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tvqnhat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2007