Dữ liệu đề tài

B2009 – DHH05TĐ

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều trị vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc bằng phẫu thuật nội soi cho vùng miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Và cộng sự

B2009-ĐHH01-36

Nghiên cứu điều trị bệnh lý khối u sọ não bằng Dao Gamma

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình