Dữ liệu đề tài

QT-DA06

Phát hiện nhiễm Virus Viêm gan B trong huyết thanh cuả sinh viên y khoa bằng kỹ thuật Elisa.

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vĩnh Khánh, Phan Thị Minh Phương

QT-DA5303 J

Nghiên cứu cơ chế và bào chế tinh thuốc Cedemex

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Kiều, Nguyễn Phú;Kỳ, Phạm Thanh