Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu thiết kế bo mạch thực hành vi điều khiển PIC theo hướng thiết kế mô đun và đề xuất một ứng dụng về cân điện tử thông minh trong thu thập dữ liệu sản xuất tự động

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Lại Phước Sơn (Chủ nhiệm), Lê Đình Hiếu, Hoàng Trọng Lợi, Nguyễn Thị Hải Lê