Dữ liệu đề tài

B2004.11.04

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật chất liệu sơn mài truyền thống trong phục chế, bảo tồn nghệ thuật chạm khắc gỗ triều Nguyễn

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Khoa Hội họa
Người tham gia: Đỗ Xuân Phú (Chủ nhiệm)

B2005.11.02

Xây Dựng Thư Mục Mỹ Thuật Huế Phục Vụ NCKH Và Giảng Dạy

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2001.11.05

Khảo Sát Chất Liệu Nề Họa Trong Trang Trí Thời Nguyễn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B98.11.10

Tính Tạo Hình Trong Trang Trí Kiến Trúc Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B96.11.05

Nghệ Thuật Khảm Sành Sứ Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình