Dữ liệu đề tài

503.01-2020.313

Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kê cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm), Trần Dũng, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương

NN-NCCB 503.01-2015.02

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH TOÁN HƯỚNG ĐẾN DẠY HỌC HIỆU QUẢ NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ BỐI CẢNH THỰC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Huỳnh Quang Nhật Minh

DHH016-03-93

Ảnh hưởng của tiếp cận video đến năng lực phân tích các thực hành dạy học của giáo viên toán tương lai

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Duyến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Huỳnh Quang Nhật Minh

CS-DTT.13-GD-01

Vận dụng phương pháp dạy học lấy khảo sát làm trung tâm trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Duyến (Chủ nhiệm)