Dữ liệu đề tài

B2002-10-12

Tìm Hiểu Một Số Yếu Tố Liên Quan Tới Các Bệnh Ung Thư Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề

B98-10-12

Đánh Giá Chương Trình Phủ Muối Iốt Toàn Quốc Ở Các Vùng Sinh Thái Tỉnh Thưà Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề