Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thanh Huề
(500000.0177)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

25

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thanh Huề
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hue_dinhthanh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2005

  Ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Y tế Công cộng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trưởng Khoa Khoa Y tế công cộng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 0000