Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bảng đánh giá điểm tuyến tiền liệt bằng hình ảnh vào chẩn đoán tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Ngoại khoa
Đơn vị chủ trì : Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị tán sỏi.
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Lê Đình Đạm

CS-DT

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có bí tiểu cấp

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị tán sỏi.
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Lê Đình Đạm

CS-DT

Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn đường tiết niệu tại khoa ngoại Tiết niệu Thần kinh bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị tán sỏi.
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Lê Đình Đạm

DHH 2015 – 04 – 46.

Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật mở kết hợp nội soi mềm lấy sỏi trong mổ

Lĩnh vực: Niệu học và thận học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Ngoại
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Nguyễn Khoa Hùng, Lê Đình Đạm, Nguyễn Nhật Minh

NN-NDT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh

NĐT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân, Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng, Trần Đình Bình

B2011-DHH-05

Đánh giá các giải pháp xâm nhập tối thiểu trong điều trị sỏi tiết niệu ở một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm)

B2010-DHH04-60

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể để điều trị sỏi thận tồn dư sau phẫu thuật lấy sỏi đường niệu trên

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Hùng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Nguyễn Trường An, Lê Đình Đạm

B2009-DHH04-48

Nghiên cứu áp dụng điều trị sỏi thận bằng nội soi tán sỏi qua da

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Khánh

B2006-DHH04-07

Nghiên cứu xây dựng phần mềm học tập và giảng dạy Ngoại khoa theo câu hỏi.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Khánh

B2006-DHH04-04

Nghiên cứu các thay đổi enzym thận và gan ở bệnh nhân sỏi thận được điều trị bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Hùng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Trường An

B2003-10-10

Đánh giá lâu dài chức năng bài tiết của thận sau tán sỏi ngoài cơ thể trong điều trị sỏi tiết niệu tại trường Đại học Y khoa Huế

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Nguyễn Khoa Hùng, Hồ sa Duy, Nguyễn Trường An