Dữ liệu đề tài

DHH2023-04-188

Nghiên cứu đặc điểm nấm Candida spp. ở bệnh nhân viêm âm đạo và bệnh nhân điều trị vô sinh ở Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu, Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh

121/21

Phân lập các loài nấm mốc ở các loại hạt thực phẩm thu thập tại một số chợ ở thành phố Huế năm 2021

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo

29/18

Nghiên cứu độ nhạy cảm của Aspergillus với thuốc kháng nấm bằng thử nghiệm trên môi trường lỏng

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo

13/09

Nghiên cứu tình hình nhiễm nấm Candida miệng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Phương Anh