Dữ liệu đề tài

12/08

Nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào tiêu hoá ở học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Phương Anh

09/05

Tình hình nhiễm nấm ống tai ngoài của sinh viên Y khoa năm thứ 3 khoá 2002-2003 trường Đại học Y khoa Huế.

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Ký sinh trùng
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu

04/03

Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm nấm da và nấm ngoại biên của bệnh nhân đến khám da liễu tại Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Ký sinh trùng
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu