Dữ liệu đề tài

TTH2019-KC.06

“Nghiên cứu giảm đau đa mô thức sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng"

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Gây mê hồi sức
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Trần Xuân Thịnh, Phan Thắng, Trần Thị Thu Lành, Phạm Thị Minh Thư, Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thị Thúy Nga

31BV/18

“Nghiên cứu bệnh lý tim mạch kèm theo và biến chứng liên quan ở bệnh nhân lớn tuổi được phẫu thuật tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế”

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Gây mê hồi sức
Người tham gia: Trần Thị Thu Lành (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh

48/14

“Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi”,

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Gây mê hồi sức
Người tham gia: Trần Thị Thu Lành (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Minh

46/07

Đánh giá tác dụng giảm ho và kích thích đường hô hấp trên của Lidocain tĩnh mạch trước khởi mê Fentanyl và hỗn hợp thuốc mê tĩnh mạch

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Gây mê hồi sức
Người tham gia: Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh (Chủ nhiệm)

10/09

Nghiên cứu liều Fentanyl thích hợp với Sevoflurane để đặt nội khí quản không sử dụng thuốc giãn cơ khi khởi mê ở trẻ em

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Lành (Chủ nhiệm), Hồ Khả Cảnh

CS-DT2007.15.05

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của morphin kết hợp bupivacain trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Hồ Khả Cảnh, Trần Thị Thu Lành