Dữ liệu đề tài

CS-DT8

XÂY DỰNG THANG ĐO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NỮ DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị PHương Thảo, Trần Hoàng, . Hiền (Chủ nhiệm)

NN-NCCB740801

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng, Nguyễn Đức Vượng, Hồ Tùng Vĩnh

B2001.09.28

Tìm Hiểu Sinh Hoạt Văn Hóa Dân Gian Cổ Truyền Làng Biển Cảnh Dương (quảng Bình)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hoàng