Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng La Phương Hiền
(800000.0111)

Tiến sĩ

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng La Phương Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  6 Kiệt 61 Lê Minh, Phường An Đông , Phường An Đông , TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905301357
  Email: hlphien@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị học, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khởi nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lãnh đạo

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEIC - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/03/2007 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/03/2008 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2008 Đến : Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Nam Đài Loan Quản trị kinh doanh 2010
  Tiến sĩ Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2019