Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-01E-2017

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng online của người tiêu dùng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-10-2010

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thu ngân của siêu thị Big C Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)