Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Thảo
(120000.0033)

Tiến sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  24 Kiệt 1 Khu tập thể Mang Cá nhỏ. Phường Phú Bình , Xuân Phú , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976265260
  Email: nttthao@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị kinh doanh – Marketing

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh – Marketing - Hành vi người tiêu dùng - Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2010 Bộ môn Du lịch học - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Du lịch học - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên tập sự Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/02/2013 Đến : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung Quản trị kinh doanh 2014
  Tiến sĩ Khoa học Quản trị và kỹ thuật 2023