Dữ liệu đề tài

B91.06.18

Nghiên Cứu Cấu Tạo Biến Tử Thu Phát Siêu Âm Trên Gốm Áp Điện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B91.06.04

Nghiên Cứu Chế Tạo Gốm Áp Điện Hệ Pt Dùng Cho Các Bộ Lọc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

KHCN 03.13/7

Nghiên Cứu Chế Tạo Gốm Áp Điện Hệ PLZT Và PLTM Dùng Cho Các Cảm Biến Âm Học (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước Thuộc Chương Trình Vật Liệu Mới KHCN-03, 1998-2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

Ảnh Hưởng Của Muối Ion NaCl Và Kf Đến Tính Chất Điện, Điện Môi, Cấu Trúc Và Vị Cấu Trúc Của Gốm Điện Môi Có Cấu Trúc Perovskit Abo

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B96.06.CB.05

Vật Lý Áp Điện Và Linh Kiện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

4.3.3/98

Vật Lý Và Linh Kiện Áp Điện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần