Dữ liệu đề tài

DHH2013-04-32

Nghiên cứu hiệu quả của men đậu nành Nattoenzyme NSK-SD trên huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp độ 1

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Nội
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Lê Chuyển

DHH 2013-04-33

Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vữa xơ động mạch vành với mức độ tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hoàng Anh Tiến (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Minh

DHH 2013-04-32

Nghiên cứu hiệu quả của men đậu nành Nattokinase NSK-SD (Nattoenzyme) trên huyết áp ở bệnh nhân tiền tăng huyết áp độ 1

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Thị Hoài

CS-DT09-09

Nghiên cứu tỷ lệ huyết áp "trũng" và "không trũng" ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát bằng kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tâm, Huỳnh Văn Minh

B2009-DHH04-39

Nghiên cứu áp dụng phương pháp lưu huyết chi trong chẩn đoán và theo dõi một số bệnh lý mạch máu chi dưới ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh

CS-DT43-07

Nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp "áo choàng trắng" bằng kỷ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tâm, Huỳnh Văn Minh

398/SKHCN 10/6/2009

Nghiên cứu dự báo nguy cơ bệnh lý mạch vành, mạch não ở Thừa Thiên Huế và đề xuất một số giải pháp dự phòng trên một số đối tượng có nguy cơ cao

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Đoàn Phước Thuộc, Hoàng Anh Tiến

B2005-10-10

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy điện tâm đồ tại Trường ĐHYD Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Anh Tiến

B97.10.11

Tình Hình Rối Loạn Nhịp Tim Ở Nhân Dân Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh