Dữ liệu đề tài

20/19

Phân tích chi phí điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phúc

02SV/19

Nghiên cứu nhận thức và thái độ của bác sĩ và dược sĩ về thuốc generic trong giai đoạn hiện nay.

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Phan Công Danh

13SV/18

Nghiên cứu tình hình mua và sử dụng thuốc cho trẻ của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Xuân Hương

02BV/17

“Nghiên cứu cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong giai đoạn từ 2014-2016 theo phương pháp phân tích ABC”

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm)

01SV/17

Nghiên cứu nhu cầu thông tin, tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Vy Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn Trường

91/17

Nghiên cứu thực trạng cung ứng thuốc tại các trạm y tế xã thuộc huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm, Trương Thị Thanh Thương

CS-DT

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực Dược tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dược học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Phước Bích Ngọc, Ngô Thị Thu Hằng, Võ Thị Hồng Phượng