Dữ liệu đề tài

T2021-302-GD-NN

NGHIÊN CỨU THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC KẾT HỢP DẠY TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN KỸ NĂNG NGHE, NÓI TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Pháp
Người tham gia: Hồ Thủy An (Chủ nhiệm)

CS-DTT2011-67-GD-NN

DẠY-HỌC KỸ NĂNG VIẾT TẠI KHOA TIẾNG PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC HUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thủy An