Dữ liệu đề tài

NN-DTCTV_PNH3

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ (Single-Port) và qua lỗ tự nhiên (NOTES) trong điều trị ung thư đại trực tràng

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

BCTV_PNH4

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

BCTV_PNH3

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nạo vét hạch DII trong điều trị ung thư dạ dày.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

NN-DTCTV_PNH2

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong điều trị bệnh sỏi mật

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

BCTV_PNH1

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị sỏi túi mật tại BVTW Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp