Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Như Hiệp

Giáo sư - Tiến sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Như Hiệp
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  2/34 Yết Kiêu, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903580046
  Email: nhuhieppham@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006
  Giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi sinh vật học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )
  Tiếng Pháp (KTV - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1996