Dữ liệu đề tài

BCTV_NNM2

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal enterotoxin B (SEB) phục vụ cho tạo kit phát hiện nhanh ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTCTV_NNM1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme proteaza và enzyme lypaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTKC.10.15/06-10-04

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nhanh các chủng vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTCTV_NNM3

Nghiên cứu khả năng phân hủy dioxin bằng các chủng vi sinh vật phân lập từ đất nhiễm chất độc hóa học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh