Dữ liệu Nhà khoa học

Nghiêm Ngọc Minh

Phó giáo sư - Tiến sĩ

20

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nghiêm Ngọc Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  203 - E11- Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 09 88 88 69 30
  Email: nghiemminh@ibt.ac.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2011

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học, và các công nghệ sinh học phân tử cho chẩn đoán

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2000