Dữ liệu đề tài

DHH2022-04-172

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SỨC KHỎE SINH SẢN – TÌNH DỤC CỦA NAM GIỚI LỚN TUỔI VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lĩnh vực: Sức khoẻ sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Toàn, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Doãn Tú

46BV/21

Nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng rối loạn chuyển hóa ở nam giới cặp vợ chồng vô sinh lên kết quả thụ tinh nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Nguyễn Đắc Nguyên (Chủ nhiệm), Lê Minh Tâm, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Thị Thuận Mỹ

107/21

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ở các trường hợp vô sinh có lạc tuyến trong cơ tử cung

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Đơn vị điều trị vô sinh.
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh

B2019-DHH-10

Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy