Dữ liệu đề tài

B1998-DHH08-13

Mô Hình Bệnh Tật Và Tình Hình Đời Sống Nhân Dân Một Số Xã Vùng Đầm Phá Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B96.10.07

Nghiên Cứu Dịch Tễ Học Miễn Dịch Bệnh Sốt Rét Tại Một Số Huyện Miền Núi Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B2005-10-04

Nghiên Cứu Kiểu Hemoglobin Trên Người Dân Tộc Vân Kiều, Xã Thanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B2001.10.13

Nghiên Cứu Tình Hình Đời Sống, Dinh Dưỡng Và Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Của Quần Thể Người Dân Sống Trên Các Vạn Đò Sông Hương, Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến