Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Đình Chiến
(160000.0035)

Giáo sư - Tiến sĩ

32

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Đình Chiến
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903580518
  Email: unihue@dng.vnn.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Miễn dịch học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Miễn dịch học, Y tế công cộng, Thông tin Thư viện

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/01/2015 Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Học liệu Ban Giám đốc - TRUNG TÂM HỌC LIỆU Công tác quản lý Trung tâm Học liệu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2015 Đến : Bộ môn Miễn dịch Sinh lý bệnh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 0000