Các câu hỏi thường gặp

Nguyễn Hồ Phương Thảo , nhpthao@hce.edu.vn , 0988274725 hỏi: 2018-12-05 23:28:50
Nhờ anh xem lại giúp em phần quá trình công tác và đào tạo của tài khoản em không có nút chỉnh sửa ạ. Em cảm ơn!
Admin trả lời: 2018-12-07 13:57:01
Phần quá trình công tác và đào tạo do Phòng TC-HC của Trường cập nhật nên Chị báo Phòng TC-HC cập nhật hồ sơ, sau đó chị đăng nhập, chọn Chỉnh sửa thông tin và chọn "Lấy dữ liệu từ PM nhân sự" dữ liệu sẽ được cập nhật.
Pham Tran Thuy Anh , thuyanhtranpham2608@yahoo.com , 0914044974 hỏi: 2018-11-28 10:49:01
International Journal of Diaspora & Cultural Criticism ISSN 2005- 3037(print) 2465- 8804 (online)
Admin trả lời: 2018-11-28 11:02:28
Đã bổ sung bài báo theo yêu cầu NKH Pham Tran Thuy Anh
Lê Đình Dương , ledinhduong@huemed-univ.edu.vn , 0905335724 hỏi: 2018-11-05 23:18:36
Em không đăng nhập được vào tài khoản, anh vui lòng giúp em lấy lại được không ạ. E cảm ơn anh.
Admin trả lời: 2018-11-08 10:19:41
Đã gửi thông tin đến email của Anh rồi nhé.
Nguyễn Quang Mẫn , mannguyen87@gmail.com , 0842161289 hỏi: 2018-11-02 20:51:45
Nhờ Anh Toàn kiểm tra lại giúp tài khoản Nguyễn Quang Mẫn (ĐH Y Dược Huế) không có nút chỉnh sửa thông tin cá nhân để vào edit. Cảm ơn anh.
Admin trả lời: 2018-11-05 09:59:26
Anh đăng nhập lại và điều chỉnh thông tin nhé
Nguyễn Đình Hoa Cương , ndhcuong@hueuni.edu.vn , 0982604588 hỏi: 2018-11-01 15:13:15
Nhờ thầy Toàn chỉnh 2 tạp chí: (1) International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220); và (2) Computing and Informatics (1335-9150) thuộc danh mục ISI giúp mình với. Ngoài ra, tạp chí International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220) thuộc nhà xuất bản World Scientific Publishing Co chứ không phải là Taylor&Francis như trong CSDL của hệ thống. Cảm ơn thầy Toàn.
Hệ thống trả lời: 2018-11-03 10:17:54
Đã chỉnh sửa theo yêu cầu NKH