Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm địa mạo đồng bằng Quảng Trị

Nội san Khoa học ĐHSP Huế, 1986
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám

Trường Quốc Học Huế với sự thất bại của thực dân Pháp trong ý đồ áp đặt nền giáo dục nô dịch ở đấy

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Kỷ niệm 90 năm thành lập trường Quốc Học, UBND tỉnh Bình Trị Thiên, 1986
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

Thi pháp tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo

Tuyển tập “Victor Hugo ở Việt Nam”- Viện Văn học Hà Nội, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Tìm Hiểu Tình Hình Kinh Tế- Xã Hội Ở Vùng Nông Thôn Đông Hà Trước Cách Mạng Tháng Tám

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đặc Điểm Cư Dân Và Truyền Thống Đoàn Kết Của Nhân Dân Huế

Hội Nghị Về Lịch Sử Huế Lần Thứ 2, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Sự Nghiệp Quang Trung Trên Đất Bình Trị Thiên; Dấu Ấn Và Hướng Khôi Phục

Kỷ Yếu Hội Nghị Bảo Tồn Di Tích Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Tr 81 -85, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Văn Hoá Vật Chất Thời Quang Trung Và Lời Thuyết Minh Lịch Sử

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, Tr 18-24, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Nghiên Cứu Lịch Sử Đảng Bộ Đông Hà, Kinh Nghiệm Phục Vụ Địa Bàn Cấp Huyện Ở Miền Trung

Hội Nghị Đưa Tiến Bộ Khoa Học, Đại Học Tổng Hợp Huế, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phố Cảng Hội An Thời Gian Và Không Gian Lịch Sử

Hội Thảo Về Đô Thị Cổ Hội An, Hội An, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tình Hình Triều Đình Huế Trước Vụ Biến 1885

Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Tr 74-76, 1985
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang