Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Motif mỹ nhân kế trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam từ góc nhìn văn hoá

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)

Tiền đề lịch sử, xã hội, văn hoá hình thành dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)

“Tính dục nhìn từ nghệ thuật chinh phục và quyến rũ (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)”

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

“Motif Phúc đức tại Mẫu” trong Văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam – Một vài suy ngẫm

Kỉ yếu hội thảo quốc gia - Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Văn học và Giới, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

Các phương thức dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam nhìn từ vai trò củng cố nền vương quyền

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (Kỉ yếu hội thảo quốc gia), Nxb Đại học Huế, tr. 291-301, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

“Đức của đế vương nhìn từ các phương thức dự báo (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)”,

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 33(58), tháng 10,, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

Dự báo qua thực vật và động vật trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn phê bình sinh thái

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái - Tiếng nói bản địa - Tiếng nói toàn cầu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Văn học, 2017,, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

1859-3100

Vấn đề ma thuật, bùa chú trong các phương thức dự báo dưới góc nhìn văn hoá (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)”

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

Kiểu nhân vật thầy địa lí (phong thuỷ) trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

“The Theoretical cultural foundation of warning signs in Vietnamese medieval narrativeprose: a survey”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội,

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị