Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Model predictive direct power control of three-level T-type inverter-fed doubly-fed induction generator for wind energy system

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Ngô Văn Quang Bình (Chính), Nguyen Khanh Quang, Nguyễn Tú Hà, Hoàng Đình Long, Dao Quoc Chinh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6316

Thiết kế và thi công đồng hồ thời gian thực tự động báo giờ học ứng dụng vi điều khiển pic,

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tú Hà (Chính)