Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Ngọc Ánh
(400000.0039)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

46

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Ánh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngocanh47@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2011 Trưởng Bộ môn - Tổ Phương pháp dạy học Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2010
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2018