Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2636-0004

Off-label plug-assisted retrograde transvenous obliteration of a giant gastrorenal shunt: A report of two cases

International Journal of Gastrointestinal Intervention, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Lê Minh Tuấn, Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Trương Xuân Long, Trần Văn Huy
Liên kết: https://doi.org/10.18528/ijgii230024

2397-9070

Consensus statements and recommendations on the management of mild-to-moderate gastroesophageal reflux disease in the Southeast Asian region

JGH Open, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Khean-Lee Goh, Yeong-Yeh Lee, Somchai Leelakusolvong, Dadang Makmun, Monthira Maneerattanapom, Duc Trong Quach, Raja Affendi Raja Ali, Jose D Sollano, Trần Văn Huy, Reuben Kong-Min Wong
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgh3.12602

2210-2612

A case report of anorectal malignant melanoma in the transitional zone

International Journal of Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Danh mục: Khác
Tác giả: Minh Thao Nguyen (Chính), Anh Vu Pham (Chính), Van Mao Nguyen, Van Huy Tran
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210261220307641

2213-7165

High rates of clarithromycin and levofloxacin resistance of Helicobacter pylori in patients with chronic gastritis in the south east area of Vietnam

Journal of Global Antimicrobial Resistance, 2020
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Ngọc Quý Huệ (Chính), Hà Thị Minh Thi, Nguyễn Sĩ Tuấn, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Minh Thi, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Thu Hằng, Trần Văn Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.06.007

2582-0370

Early Diagnosis and Treatment of a Small Gastric Stromal Tumor – A Case Report and Literature Review

Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Nguyễn Văn Mão, Trần Văn Huy, Nguyễn Hữu Trí, Lê Trọng Khoan
Liên kết: https://doi.org/10.36502/2020/ASJBCCR.6201

1859-3836

Prognostic value of MELD score in Child Pugh C cirrhotic patients

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Frank A. Stackhouse, Trần Văn Huy, Vo Thi Minh Duc

1859-3836

Nghiên cứu kết quả điều trị cầm máu bằng kẹp clip kết hợp với esomeprazole tĩnh mạch ngắt quãng ở bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Huy, Đinh Duy Liêu

1859-3836

Siêu âm nội soi trong chẩn đoán u dưới niêm mạc ống tiêu hóa tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Huy, Nguyễn Thanh Long