Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tìm hiểu sự hiểu biết và thực hành chăm sóc trước sinh của phụ nữ mang thai xã Hương Long TP.Huế

Tạp chí Nghiên cứu khoa học. Đại học Y Hà Nội , 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề