Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI THẢI KHÁNG NGUYÊN VIRUS DỊCH TẢ LỢN THEO PHÂN SAU LẦN TIÊM VACCINE NHƯỢC ĐỘC ĐẦU ĐỜI Ở LỢN CON

Kỷ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi thú y toàn quốc năm 2021, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chính), Lê Minh Đức (Chính)

2588-1256

Đáp ứng miễn dịch của gà con đối với vaccine La Sota phòng bệnh Newcastle thay đổi theo điều kiện sinh thái chăn nuôi [Immune responces of chicks to Newcastle disease virus vaccine La Sota vary in husbandary ecological conditions]

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Quang, Hồ Thị Ngọc Ánh, Hồ Thị Lệ, Bùi Thị Lan, Nguyễn Hữu Lợi, Phạm Hồng Sơn (Chính)
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/231

Đánh giá hiệu lực vaccine phòng dại trên chó nuôi tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình [Evaluation of anti-rabies vaccine effectivity in dogs reared in district Minh Hoa of Quang Binh province]

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (HUAF J. Agric. Sci. Technol.), 2018
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phạm Thị Thanh Thúy, Phạm Hồng Sơn (Chính)

Making curricula competence-oriented at Vietnamese Universities

Tropicultura, 2017
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bosma R. H.,, Lê Đình Phùng, Lê Văn An, An V. Ngo, Hang M. T. Tran,, Tran T. M. Hang, Phạm Hồng Sơn, Wals A.
Liên kết: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/512761

Course Evaluation on climate change integrated issues at Hue University College of Agriculture and Forestry through the two school years of 2014-2015 and 2015-2016 sponsored by ACCCU Project

Governing University's Role in Society: 2016-2020 and beyond "Include training of Skills and Attitude in Education". An Inter-provincial Workshop Supported by ACCCU at Thanh Hoa, 3rd to 4th June, 2016, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chính), Châu Võ Trung Thông

Phát hiện virus dại và kháng thể chống virus dại trên chó bằng phản ứng SSIA và IHA [Detection of rabies virus and anti-rabies antibodies in dogs with SSIA and IHA reactions]

Chào mừng ngày hội Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5: Báo cáo một số thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế-Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2016
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chính), Lê Xuân Ánh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Quang Vui, Phạm Hồng Kỳ, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huân, Trương Thị Liên, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thu Hiền, Hồ Thị Mỹ Nữ, Hồ Thị Ngọc An, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Thành, Trần Văn An, Võ Thị Tân, Trần Thùy Hoan, Lê Minh Tuấn