Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ESTABLISHMENT OF A DAMPING MODEL FOR TIRE–SOIL SYSTEM

Proceedings of the ISTVS 8th Americas Regional Conference, Detroit, MI, September 12-14, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng, Ma Ran

Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Zhu Sihong, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc

Một số kết quả nghiên cứu sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hổn hợp đối lưu tự nhiên;

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 2/2011 (ISSN 1859-4026)., 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Vương Hùng, Nguyễn Xuân Trung

Nghiên cứu sự nén ép vật liệu kiểu búa rơi với bộ chặn đàn hồi

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn , 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Vương Hùng

Xây dựng mô hình giải tích để chọn kết cấu máy cán ép cây bàng sợi

Tạp chí NN&PTNT , 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Vương Hùng

Study and design of the rabbit coop for small-scale farms in Central Viet nam.

International workshop Organic rabbit farming based on forages, Cantho University, Cantho City, Vietnam., 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch, Đinh Vương Hùng

Kết quả bước đầu nghiên cứu máy sấy hạt kiểu vít đứng SV-1.

2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Vương Hùng, Trần Như Khuyên

“Xây dựng mô hình giải tích để chọn kết cấu máy cán ép cây bàng sợi”,

2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Vương Hùng, GS Đặng Thế Huy- ĐHNN1-HN