Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Vương Hùng
(600000.0018)

Tiến sĩ

26

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Vương Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  7A1/100 Triệu Quang Phục, phường Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3537747; 0913420362
  Email: dinhvuonghung@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cơ Khí Nông Nghiệp, Động Lực- Thủy lực, Năng lượng mới, Cơ khí chế biến

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  5

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1981 Đến : 01/06/1983 Giảng viên Cao Đẳng Nông Lâm Huế Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/1983 Đến : 01/01/1986 Phó trưởng Bộ môn - Phó Bộ môn Cơ điện - trực thuộc trường ĐH Nông nghiệp II; Tổ phó tổ công tác - Tổ phó Tổ cơ khí-Lái xe, trực thuộc Ban GH Bộ môn Cơ Điện, Trường ĐH Nông Nghiệp II - Huế Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1989 Trưởng Bộ môn - Bộ môn Cơ Điện trực thuộc BGH Bộ môn Cơ điện, ĐH Nông Lâm Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/10/2009 Trưởng Khoa - Khoa Cơ khí- Công nghệ Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/01/2016 Trưởng Phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Cơ điện Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Cơ điện, trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1980
  Khác Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Tăng Vỉnh Phú Chỉ huy kỹ thuật 1980
  Khác Vongagrat, Liên Xô cũ Ngôn ngữ Nga 1991
  Thạc sĩ Khoa Cơ - Điện, Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1996
  Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2004