Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Mô hình francophone free walking tours - Đánh giá lý thuyết và thức tiễn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính), Trương Tiến Dũng, Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm

2525-2674

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VÀ THỰC TẾ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG DẠYHỌC THỰC HÀNH TIẾNG PHÁP 4

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính), Trần Thị Khánh Phước, Trần Thị Bích Ngọc

Thực trạng học Nói ở các lớp tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế: khó khăn và giải pháp

Hội thảo quốc tế Nghiên cứu Liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III, Đại học Ngoại ngữ,, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính)

Đánh giá giáo trình Le Nouveau Taxi 1 dành cho khối ngoại ngữ không chuyên

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính)

Giải pháp nào cho tiếng Pháp – ngoại ngữ 2 ?

Kỷ yếu Hội nghị đánh giá công tác đào tạo NNKC cấp chứng chỉ (Lần 2), ĐHNN-ĐHH, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính)

Tương tác ngôn ngữ trong phạm vi lớp học tiếng Pháp - ngoại ngữ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính)

Giảng dạy ngoại ngữ hai theo hướng tích hợp

Kỷ yếu liên ngành, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chính)

1 bài báo viết cho hội thảo nghiên cứu khoa học cấp khoa

Khoa Tiếng pháp-Đại học Ngoại ngữ, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm

Du référentiel d’activités au référentiel de compétences des enseignants de français du secondaire

Actes du Séminaire régional Asie-Pacifique (Kỷ yếu Hội thảo Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nhóm nghiên cứu, Trần Thị Kim Trâm