Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-3409

Lỗi thường gặp trong các bài viết tiếng Anh bậc 3/6 của sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Huế

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

0868-3409

LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC BÀI VIẾT TIẾNG ANH BẬC 3/6 CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chính), Lê Thị Hồng Phương

25257674

Nghiên cứu chiến lược đọc hiểu của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Long Hà (Chính), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Phạm Thanh Vân, Nguyễn Thị Phương Lan