Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động

Hội thảo khoa học Khoa, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Đăng Lưu

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về mức trợ cấp thất nghiệp năm 2016

Thông tin tư pháp Đăk Lăk, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Đăng Lưu (Chính)

Đổi mới quan hệ lao động khi tham gia hiệp định TPP

Hội thảo khoa học Khoa, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Đăng Lưu

Tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam so với các quy định của ILO

Bản tin tư pháp Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Mai Đăng Lưu

Nội luật hóa quy định của Công ước 29 về lao động cưỡng bức và bắt buộc năm 1930

Tạp chí Nghề luật, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính), Mai Đăng Lưu

Tăng cường vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Hội thảo khoa học Khoa Luật - Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Đăng Lưu

Một số vấn đề pháp lý về lao động nữ ở Việt Nam hiện nay

Hội nghị khoa học Khoa Luât - Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Đăng Lưu